grób Jezusa w Jerozolimie

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Przyjrzyjmy się więc bliżej grobowi Chrystusa. Kilka lat temu, w 2016r. otworzono grób Jezusa po prawie pięciuset latach zamknięcia. To, co tam znaleziono, zaskoczyło wielu naukowców. Grób nie był pusty. Jaką tajemnicę skrywa miejsce pochówku Chrystusa? Co w nim odnaleziono? Zapraszamy do naszego artykułu.

Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie

Bazylika Grobu Świętego znajduje się w Jeruzalem, na górze Kalwarii, zwanej inaczej Golgotą. Została ona wybudowana w miejscu, w którym od ponad dwóch tysięcy lat mieści się grób Jezusa. Jest to najświętsze miejsce religii chrześcijańskiej, rokrocznie odwiedzane przez tysiące pielgrzymów. Bazylika Grobu Świętego została wzniesiona przez rzymskiego cesarza Konstantyna Wielkiego w IV w. na prośbę jego matki Heleny. To właśnie w tym miejscu, w którym stoi bazylika ma znajdować się grób Jezusa. Przez setki lat świątynię trapiły pożary, zniszczenia wojenne, została nawet zburzona. Jej obecny kształt zawdzięczamy licznym restauracjom, które odbywały się na przestrzeni wieków.

Bazylika Grobu Świętego

Kamienny grób Chrystusa

Jezusa ukrzyżowano poza murami miasta, w miejscu w którym znajdował się kamieniołom. Jego ciało złożono w grobie wykutym w wapiennej skale, nieopodal miejsca śmierci. Wejście do grobu przykryto olbrzymim głazem. To właśnie tam po trzech dniach Chrystus zmartwychwstał, jak głosi Ewangelia wg św. Marka:

“1 Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. 2 Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. 3 A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu?» 4 Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. 5 Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. 6 Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. 7 A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział». 8 One wyszły i uciekły sprzed grobu: ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały.”

Chrześcijanie co roku świętują Wielkanoc na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa.

Co znaleziono w grobie Jezusa?

Ostatni raz domniemany grób Jezusa otwarto prawie 5 wieków temu. Po odsunięciu marmurowej płyty, przykrywającej grób przez kilka wieków, oczom naukowców ukazał się niecodzienny widok. Znaleziono tam kolejną, białą, marmurową płytę, która przykrywała mnóstwo płócien oraz kamieni, a także kamienne łoże, na którym podobno złożono ciało Jezusa po śmierci. Wszystkie elementy były praktycznie w nienaruszonym stanie. Naukowcy pobrali wiele próbek do badań, które stały się przedmiotem szczegółowych analiz. Z niecierpliwością czekamy na ich wyniki. Przeczytaj również nasz artykuł pt. Nagrobek Królewny Śnieżki.