grób murowany czy grób ziemny

Przy okazji pochówku dość często pada pytanie – grób murowany, czy grób ziemny? Będąc w żałobie po stracie bliskiej osoby często nie zdajemy sobie sprawy, na czym tak naprawdę polega różnica. Dlatego wyjaśniamy dziś, czy lepiej zdecydować się na grób ziemny czy grób murowany i jakie to niesie za sobą konsekwencje.

Grób co to jest?

Grób to miejsce, w którym chowa się doczesne szczątki zmarłego. Wyraz ten wywodzi się z prasłowiańskiego grobъ, co dosłownie oznacza dół, wygrzebaną jamę. Grób to miejsce upamiętnienia osoby zmarłej, które bardzo często oznacza się symbolem religijnym oraz kwiatami. Obecnie praktycznie na każdym grobie montuje się nagrobki. Tradycja grzebania zmarłych w ziemi sięga starożytności. Miało to na celu nie tylko oznaczenie miejsca pochówku zmarłego, ale miało i wymiar praktyczny – pochówek ciała w ziemi zapobiegał rozprzestrzenianiu się chorób i zarazy. W Polsce po śmierci człowieka jest obowiązek pochowania ciała, bądź jego prochów na cmentarzu. I wówczas stajemy przed dylematem grób murowany, czy grób ziemny?

Grób ziemny charakterystyka

Grób ziemny to nic innego, jak otwór wykopany w ziemi, w którym umieszcza się trumnę, bądź urnę. Po pogrzebie zasypuje się grób ziemią, a następnie dekoruje się go kwiatami. Grób ziemny nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed zapadaniem się. Wiadomo, że po pogrzebie nikt nie będzie zagęszczał gruntu na mogile specjalnym ubijakiem, więc po jakimś czasie może dojść do osunięcia się ziemi. W szczególności, gdy mamy do czynienia z bardzo intensywnymi opadami deszczu, czy pęknięciem trumny, co ma miejsce około dwóch lat po pogrzebie.

Oczywiście grób ziemny może się znajdować tylko i wyłącznie w ściśle określonym w ustawie miejscu, czyli na cmentarzu. Głębokość takiego grobu ziemnego rodzinnego to co najmniej 2,5 metra, jeżeli chowamy trumny jedna na drugiej. Oczywiście należy zachować odstęp pomiędzy trumnami, i tak w przypadku warstwy ziemi wynosi on 0,3 m.

grób ziemny charakterystyka
Typowy grób ziemny

Grób murowany cechy

Grób murowany różni się tym od grobu ziemnego, że jego boki są wymurowane aż do poziomu gruntu, a nad trumną, czy urną znajduje się murowane sklepienie. Jest to bardzo praktyczne nie tylko ze względu na łatwy montaż nagrobka, ale i w kwestiach formalno prawnych. Chowając kolejną osobę w grobie murowanym nie musimy uiszczać opłat na kolejne 20 lat, ponieważ opłata została już wniesiona przy pierwszym pochówku. Oczywiście grób murowany jest droższą opcją, niż grób ziemny, ale oprócz korzyści finansowych ma jeszcze jedną zaletę. A mianowicie po upływie 20 lat nie można go zlikwidować, więc tak naprawdę jest bezterminowy (mowa tu oczywiście o grobach rodzinnych murowanych, czyli krótko mówiąc chodzi o grobowce). W przypadku pogrzebów w grobie murowanym, gdy układamy sarkofagi na tym samym poziomie, komory dzieli mur o grubości ok 0,06 m.

Grób murowany to także oszczędność na kolejnym pochówku, jeżeli jest na nim zamontowany pomnik cmentarny i mamy odpowiedni fundament. Wówczas nie trzeba demontować całego nagrobka, a jedynie odsunąć płytę główną, aby umieścić w grobie szczątki kolejnej osoby.

Murowany grób cmentarny
Grób murowany na cmentarzu

Co się dzieje z grobem po 20 latach?

W przypadku grobów ziemnych niedopuszczalny jest ponowny pochówek przed upływem 20 lat od daty poprzedniego pogrzebu. Po tym czasie możliwy jest ponowny pochówek w tym grobie, jeśli nie zgłosimy odpowiednich zastrzeżeń i wniesiemy stosowną opłatę u zarządcy cmentarza. Takie obostrzenia nie dotyczą grobów murowanych, w których dopuszcza się ponowny pochówek przed upływem 20 lat. Dotyczy to w szczególności grobów rodzinnych i urnowych, co jest poparte art. 7, ust. 3 ustawy o cmentarzach.

Jeśli po upływie 20 lat nie wniesiemy prolongaty terminu ważności miejsca pochówku, to możemy po jakimś czasie liczyć się z likwidacją grobu. Najczęściej zarządca cmentarza wywiesza na nagrobku stosowną informację, iż w przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejne 20 lat grób ulega likwidacji. Może on zostać przeznaczony na pochówek dla innej osoby. Zachęcamy również do zapoznania się z naszym wpisem blogowym pt. pomniki z demontażu.

Przekształcenie grobu ziemnego na murowany

Jeśli dysponujemy grobem ziemnym nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekształcić go w grób murowany. Wystarczy, że dysponent grobu, czyli osoba, która wniosła pierwotnie opłatę za grób na 20 lat, uda się do zarządcy cmentarza i złoży stosowny wniosek na piśmie. Na takie działanie musimy mieć również pisemną zgodę. Oczywiście przekształcenie grobu ziemnego w murowany wiąże się z dodatkowymi opłatami, które zależą od zarządu nekropolii. Opłata wynosi zazwyczaj kilkaset złotych i jest również zależna od tego, czy przekształcamy grób urnowy, pojedynczy, czy rodzinny. Grób ziemny można przekształcić w murowany dopiero po 20 latach po pochówku. Tyle według ustawodawcy wynosi czas mineralizacji zwłok.

Stawianie pomnika na grobie ziemnym

Jaka jest różnica pomiędzy montażem pomnika w przypadku grobu ziemnego a murowanego? Dla kamieniarza praktycznie żadna. Jeśli mamy grób ziemny i chcemy na nim postawić nagrobek, to musimy niestety odczekać kilka tygodni od pogrzebu, aby pomnik był stabilny i nie zapadł się. Kiedy postawić nagrobek? Jeżeli chodzi o groby ziemne, to zalecamy odczekać około pół roku od pochówku. Następnie musimy odpowiednio ubić ziemię, aby nie doszło później do przechyłu pomnika. Jednak samo ubijanie nie wystarczy, należy jeszcze wyposażyć podłoże w specjalne legary, co czynią wszystkie zakłady kamieniarskie. LuxStone Granity stosuje przy grobach ziemnych legary oraz dodatkowo zbrojoną ramę betonową, którym niestraszne są ulewy, ani inne warunki atmosferyczne. Pomnik cmentarny zamontowany na takiej strukturze nie ma prawa się przechylić. Jest to oczywiście związane z dodatkową opłatą, jednak jest ona niewielka w porównaniu do późniejszych napraw nagrobka. Naprawdę warto zainwestować te kilka złotych w zbrojoną ramę betonową.

Grób ziemny montaż nagrobka
Legary przy grobie ziemnym zapewniają stabilność pomnika

Montaż pomnika na grobie murowanym

Jeżeli chodzi o groby murowane, to nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w czasie, jeżeli chodzi o montaż pomnika. Możemy postawić pomnik nawet dwa tygodnie po pogrzebie. Kamieniarz montuje wówczas pomnik na murowanej strukturze, jednak przy kolejnym pogrzebie należy rozebrać nagrobek do pochówku w całości i później zamontować go ponownie. Generuje to dalsze koszty.

LuxStone Granity umożliwia jednak Państwu zaoszczędzenie kilku groszy przy ponownym pochówku. Wtedy w miejscu, w którym będzie okładzina nagrobka (czyli płyta granitowa okalająca pomnik) wylewamy fundament. To właśnie na fundamencie będzie oparta cała konstrukcja pomnika. Przy kolejnym pogrzebie odsuwamy, lub zdejmujemy tylko płytę główną, bez potrzeby demontażu całego pomnika. Na drugi dzień, czy po kilku dniach montujemy ją ponownie. Następnie wykonujemy tylko dopis na tablicy napisowej i gotowe.

montaż pomnika na cmentarzu
Grób murowany z przygotowanym fundamentem do montażu pomnika

Grób murowany i grób ziemny. Podsumowanie

Jak Państwo pewnie zauważyli, pochówek wiąże się nie tylko z wieloma kosztami, ale i wieloma aspektami. Na początku często ich nie dostrzegamy. Warto zastanowić się szczególnie w przypadku grobów rodzinnych, czy nie zainwestować więcej pieniędzy w grób murowany rodzinny. Wtedy możemy nim dysponować bezterminowo. Także w przypadku montażu pomnika należy wziąć pod uwagę, czy nie zapłacić kilku złotych więcej za stabilne legary, czy fundament. Pozwoli to nam zaoszczędzić koszty przy okazji kolejnego pogrzebu. Jeśli chcą Państwo poznać cennik opłat za miejsce na cmentarzu, to należy wybrać się do zarządcy cmentarza w Zielonej Górze, lub odwiedzić jego stronę internetową.